Podopieczni Pani Agnieszki zaprezentowali się na spotkaniu Klubu Seniora „Osiacy”.

Wystąpili: Karol Piekarski, Filip Sokołowski, Natalia Górczyńska i Marta Kubera.