O uzależnieniach, niebezpieczeństwach w internecie.

Spotkanie zaczęło się od piosenki „Kroplą deszczu„, wizytówki Gabriela Fleszara. Wystąpił on z programem profilaktyki uzależnieńWolności oddać nie umiem„.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.