Grono się rozrasta. To cieszy. „Ogród Zuzanny” będzie tematem najbliższego spotkania.

Termin: środa, 04 kwietnia br., 17:00.