Dopłaty rządowe na wymianę pieca czy termomodernizację. Spotkanie informacyjne.

Program „Czyste Powietrze” będzie realizowany w latach 2018-2029. Zakłada wsparcie przy gruntownej termomodernizacji budynku oraz wymiany lub zakupu i montażu nisko-emisyjnych źródeł ciepła.

Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 40 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Na największe wsparcie będą mogły liczyć osoby o najniższych dochodach – nawet do 90% dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach programu, przy czym maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w niedzielę, 07 października, o 18:00, w naszym ośrodku.