Wszystkim członkiniom Ligi Kobiet Polskich w Osiu gratulujemy życząc kolejnych sukcesów i kolejnych jubileuszy.

Przewodnicząca Ligi  Zofia Malinowska w krótkich słowach przedstawiła historię 55 lat działalności. W uroczystości oprócz członkiń koła i ich rodzin wzięło udział szereg zaproszonych gości.

Gratulacje składali: Michał Grabski – Wójta Gminy Osie, Roman Waśkowski – Przewodniczący Rady Gminy Osie, Andrzej Kowalski – dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu, Daniel Siewert – dyr. Wdeckiego Parku Krajobrazowego oraz Marek Lejk – pracownik Urzędu Gminy Osie.

Spotkanie odbyło się w sobotę, 6 października.

Zdjęcia: Marek Lejk.