Jednoczesne wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Udział wzięło 120 osób.

W akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy włączyli się członkowie Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego z Osia. Na boisku Szkoły Podstawowej w Osiu najpierw przeprowadzili instruktaż udzielania resuscytacji (30 uciśnięć i dwa wdechy). Potem rozpoczęto bicie rekordu, w którym wzięli uczniowie i nauczyciele.

Oficjalnego podsumowania akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dokona pod koniec tygodnia.