Obchody rozpoczęły się  koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru „Chorus Osensis„, w kościele parafialnym w Osiu. Tam też odprawiono uroczystą Mszę Świętą.

Zaraz po niej oddawano hołd pomordowanym w czasie II Wojny Światowej. Przed Kościołem parafialnym w Osiu, pod mogiłami na terenie gminy delegacje składały wiązanki. Przedstawiciele Bractwa Czarnej Wody tradycyjnie złożyli wiązanki i zapalili znicze pod tablicami upamiętniającymi prof. Alfonsa Hoffmanna (Żur i Tleń) oraz ks. Bernarda Sychtę (Osie ul. Kościuszki i Wyb. pod Starogard). Oddali też hołd poległym żołnierzom kampanii wrześniowej 1939 i pomordowanym przez hitlerowców mieszkańcom wsi Radańska, pochowanym we wspólnej mogile na oskim cmentarzu.

W naszym ośrodku w czasie uroczystej akademii Jacek Bocian, w odczycie zaprezentował rys historyczny dążeń i odzyskiwania państwowości.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy i Wójt wręczyli Markowi Droszczowi statuetkę „Zasłużony dla Gminy Osie” odznaczeń zaangażowanym w rozwój gminy, program artystyczny.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaczył w tym roku: Piotra Gzellę, Teresę Kortas, Szymona Półgęska, Marka Skrobiszewskiego, Katarzynę Walkusz oraz Jadwigę Witkorowską.

Okolicznościowe grawertony z gratulacjami, z okazji 20-lecia pracy społecznej otrzymali: Zofia Malinowska, prezes Ligi Kobiet Polskich i Przemysław Siekierkowski, wieloletni radny.

Uczniowie, przygotowani przez Monikę Wojnerowicz-Bocian i Jacka Bociana, zaprezentowali widowisko, z wymownymi scenami teatru cieni.

Zaprezentowane na sali prace plastyczne przygotowane zostały przez uczniów Szkoły Podstawowej w Osiu.

Zdjęcia: Piotr Sprada, Bractwo Czarnej Wody, Marek Lejk.