Grupa coraz częściej integruje się z innymi środowiskami.

W październiku, dzięki uprzejmości Piotra Pilarskiego, Sołtysa wsi Pruskie, grupa pojechała spotkać się przy ognisku z mieszkańcami wsi. Okazją był Dzień Ziemniaka.

Na ostatnim spotkaniu (20 listopada br.), przed wykładem mgr. Tomasza Kądziorskiego, studenci wysłuchali koncertu zespołu „Chabry”.

Uniwersytet Trzeciego Wieku istnienie w Osiu od 21 marca 2017 roku. Obecnie liczy ponad 40 Słuchaczy. Przewodniczącą grupy jest Felicja Han.