Wójt podsumował miniony rok, pod kątem przeprowadzonych inwestycji, zadań, wydarzeń.

Wójt i Przewodniczący Rady Gminy podziękowali Marzenie Kempińskiej, która obejmowała przez cztery kadencje stanowisko Starosty Powiatu Świeckiego. W podziękowaniu za wiele lat owocnej współpracy wręczono złote “Złamane osie”, statuetkę przyznawaną zasłużonym w rozwój naszej gminy.

Andrzej Kowalski, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu podziękował Krzysztofowi Otlewskiemu, za 25 lat współpracy, wspierania działań, wydarzeń kulturalnych.