Dzieci i młodzież z gminy Osie należą do najlepszych w Polsce, w Imprezach na Orientację!

Bractwo Czarnej Wody i Klub Imprez na Orientację Azymut Osie od kilkunastu lat organizują dla dzieci i młodzieży z Gminy Osie Imprezy na Orientację i inne zajęcia związane z turystyką. Kilkudziesięcioosobowa grupa dzieci i młodzieży regularnie uczestniczy w zawodach różnej rangi, w tym ogólnopolskich. Spośród blisko 2500 gmin w Polsce nasi zawodnicy od kilku lat zajmują najwyższe miejsca w swoich grupach wiekowych w klasyfikacji Imprez na Orientację. Mamy mistrzów Polski i zdobywców Pucharu Polski!

Sukcesy te są efektem olbrzymiego zaangażowania samych zawodników, ich rodziców, a także organizatorów zajęć i opiekunów dzieci i młodzieży. Bardzo duże znaczenie ma wsparcie naszych sponsorów, w tym Gminy Osie oraz firm i prywatnych osób. Bez nich nie byłoby możliwości dowiezienia zawodników na imprezy, szkolenia, ich wyżywienia i wyposażenia, opłaty startowego, organizowania dużych, ogólnopolskich imprez u nas.

Istotna jest również rola osób wspierających naszych zawodników poprzez przekazywanie 1% podatku dochodowego na Bractwo Czarnej Wody, jako głównego sprawcę sukcesów naszych dzieci i młodzieży.

Prosimy więc o wsparcie kosztów związanych z rywalizacją dzieci i młodzieży w Imprezach na Orientację w kolejnym roku przez przekazanie 1% podatku dochodowego na Bractwo.

KRS 0000003678 Szczegóły na www.bractwoczarnejwody.org.pl

Z poważaniem

                                                                                                         Józef Malinowski