Film, reportaż, prezentacja, wydawnictwo (książka, broszura), kronika aktywności lub forma plastyczna. Grant w wysokości 650 złotych czeka!

  •  Konkurs organizowany przez: Województwo Kujawsko-Pomorskie, w ramach projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”,
  • Cel: promowanie wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego postaw proekologicznych, wspierających ochronę środowiska,
  • Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zostaną wyłonieni spośród wszystkich otrzymanych zgłoszeń,
  • Na przygotowanie pracy konkursowej uczeń otrzymuje grant w wysokości 650 zł, z którego środki zostaną wykorzystane pokrycie kosztów związanych z jej realizacją.
  • Zgłoszenia do 22 lutego br.

Projekt ucznia może zostać udokumentowany w jednej z wybranych form: film, reportaż, prezentacja, wydawnictwo (książka, broszura), kronika aktywności lub forma plastyczna itp.

W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody dla uczniów, którzy zrealizują zwycięskie prace przyrodniczo-edukacyjne w postaci rowerów górskich 🚲🚲🚲🚲🚲(dla 5 finalistów), a dla klasy laureata I miejsca, przewidziano dodatkowo wyjazd na „zieloną szkołę”🌲🐾🦔🌿🌳. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie zostaną zaproszeni na galę wręczenia nagród, podczas której zostaną rozdane certyfikaty i upominki dla wszystkich uczestników konkursu, zarówno uczniów jak i nauczycieli koordynatorów.

Na każdym etapie realizacji pracy uczniowie uczestnicy konkursu oraz nauczyciele koordynatorzy mogą liczyć na wsparcie zielonych edukatorów zatrudnionych przy parkach krajobrazowych w zakresie konsultacji związanych z zasadami konkursu, kwalifikowaniem i rozliczaniem wydatków czy innymi merytorycznymi kwestiami, co ograniczy nakład pracy nauczyciela koordynatora.

Nauczyciele koordynatorzy uczniów biorących udział w konkursie mogą liczyć ze strony organizatora na wystawienie zaświadczenia, które potwierdzą ich udział w przedsięwzięciu, które będą mogli wykorzystać w procesie awansu zawodowego wynikającego z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Do 22 lutego czekamy na Wasze zgłoszenia

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/…/wydarzenia/33830-konkurs

Formularz zgłoszenia – https://www.dropbox.com/…/formularz%20zg%C5%82oszenia%20EKO…

Oświadczenie dla rodzica lub opiekuna – https://www.dropbox.com/…/formularz%20zg%C5%82oszenia%20EKO…

Regulamin konkursu – https://www.dropbox.com/…/REGULAMIN%20KONKURSU%20W%20RAMCH%…

Umowa grantowa – https://www.dropbox.com/s/ronlcqmjadv…/Umowa%20grantowa.pdf…