W ramach projektu realizowanego przez GOPS, Panie uczestniczą w wielu zajęciach.

Jak widać na poniższych zdjęciach, tym razem szyto i ozdabiano torby. Prace koordynowała Lidia Rohde Pilarska (dziękujemy za udostępnienie zdjęć).

Co tydzień dominuje inna tematyka zajęć. W ramach projektu odbywają się m.in.:  zajęcia komputerowe, kulinarne, sportowe, każda osoba korzysta z poradnictwa psychologicznego, są konsultacje zdrowotne czy zabiegi rehabilitacyjne.

Lekarze specjaliści prowadzą konsultacje zdrowotne . “- mówi Mirosława Felczykowska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu – “Ostatnio było spotkanie z kardiologiem, poprzednio z gerontologiem. Poza tymi zajęciami prowadzimy też cykliczne wyjazdy integracyjno-edukacyjne. W grudniu byliśmy w Operze Nova w Bydgoszczy. Teraz, w lutym pojedziemy do Filharmonii Pomorskiej, na koncert walentynkowy. Mamy też zaplanowane: wyjazd do Torunia, na występ teatralny oraz wyjazd wycieczkowy.

no images were found

Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu.

Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych dla 12 osób niesamodzielnych, w tym starszych i z niepełnosprawnościami, obejmujące utworzenie na terenie Gminy Osie, grupy Seniorów od 01.03.2018- 30.09.2019.

Realizacja projektu prowadzi do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej.

Gmina Osie otrzymała dofinansowanie projektu pn.Integracja społeczna- przyszłością w Gminie Osie”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach

  • Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo,
  • Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych,
  • Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej na: http://www.osie.naszops.pl/projekty-rpo-w-k-p-2014-2020