W kulinarne szranki stanęły sołectwa i koła gospodyń. Potrawy oceniało profesjonalne Jury.

Pomysł na konkurs kulinarny z potrawami wielkanocnymi zasugerowała Zofia Malinowska, Przewodnicząca Ligi Kobiet Polskich w Osiu.

W skład komisji oceniającej weszli: Waldemar Chudy (firma cateringowa), Jarosław Bruś (Wehikuł czasu), Łukasz Bruś (Przystań nad Wdą).

Oceniano smak potraw i prezencję stołu. Były baby, pasztety, żurki, jajka w majonezie, sałatki.

Werdykt:

  1. Sołectwo Wałkowiska
  2. Koło Gospodyń Wiejskich w Miedznie
  3. Sołectwo i KGW w Jaszczu
  4. Sołectwo Brzeziny
  5. Liga Kobiet Polskich w Osiu.

Nagrody pieniężne ufundowali: Wójt Gminy Osie, GOK Osie.

no images were found