Inkubator Przedsiębiorczości ze Świecia ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie wspólnych inicjatyw mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.

W ramach programu Działaj Lokalnie 2019 można uzyskać wsparcie finansowe po zakwalifikowaniu złożonego do konkursu wniosku. Składać je mogą: Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, przedszkola czy instytucje kultury.

Nabór wniosków odbywa się za pomocą generatora, na stronie: http://system.dzialajlokalnie.pl/ 

Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne: 17 kwietnia, 10:00, GOK Osie.