W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody główne i wyróżnienia.

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto korzysta ze zbiorów co najmniej jednej z bibliotek publicznych powiatu świeckiego (także filii bibliotecznej).

Kryteria:

  • ilość przeczytanych książek w okresie od 1.03.2019r. – 30.09.2019r.

  • systematyczność korzystania z wybranej biblioteki publicznej

  • przestrzeganie regulaminu biblioteki

Regulamin, Karty Zgłoszenia, Karta odwiedzin w bibliotece dostępne są na stronie www.bpswiecie.pl oraz w siedzibie Organizatora ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie.