Była uroczysta Msza Święta, złożono wiązanki w miejscu pamięci narodowej (wartę honorową przy tablicy pełnili oscy harcerze).

W czasie akademii, poprowadzonej przez Romana Waśkowskiego (Przewodniczący Rady Gminy Osie), z odczytem historycznym zredagowanym przez Marka Miesałę, wystąpił Mariusz Deinowski.

Nagrodzono Zwyciężczynie konkursu “Mój piękny ogród“: Marię Pogorzelską, Jolantę Trochowską i Gabrielę Skrzyńską.

Statuetkę Brązowych Osi, honorującą zasłużonych dla naszej gminy, wręczono Józefowi Malinowskiemu.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Osiu przedstawili okolicznościową inscenizację, przygotowaną przez Dominikę Lamczyk, Joannę Kowalonek i Elżbietę Kurek.

Więcej zdjęć na: www.osie.pl