Zainicjowali spotkania w swojej grupie. Celem jest integracja, wsparcie, socjalizacja. Grupa skupiona jest wokół Pani Szeflińskiej.

Dla zebranych wystąpiły Promyki.