Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Klubu Seniora „Osiacy” czy skupieni przy zespole „Chabry” zebrali się w środowe popołudnie z okazji Andrzejek.

Nie było wróżenia, ale były występy zespołu dziecięcego „Promyki” oraz wokalistów Studia Piosenki.