Wymieniono poszycie dachowe na dachówkę, tzw. karpiówkę, odbudowano części komina, na nowo orynnowano, uzupełniono części spoin pomiędzy cegłami elewacji, a także budowano zadaszenie nad wejściem głównym do budynku.

Zabytkowy obiekt, jeden z nielicznych na terenie naszej gminy, został wyremontowany przez lokalną firmę Zakład Stolarski M. i L. Malinowscy z Osia za kwotę 99 900zł.

Prace zostały już odebrane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, a obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie wydawana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świeciu.

Jak informuje ks. Konrad Baumgart, proboszcz oskiej parafii – remonty przeprowadzone w obiektach zabytkowych naszej parafii tj. kościoła i organistówki ucieszą oczy nie tylko mieszkańców, ale i licznych turystów. Proboszcz wyraża nadzieję, że po tych remontach obiekty zabytkowe na trwałe wpisane w krajobraz wsi Osie przetrwają kolejne dziesięciolecia.

Modernizacja organistówki mogła zostać zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.