Zagrali nasi pianiści, zatańczyły grupy taneczne iAMOS, zaśpiewały: zespół dziecięcy Promyki oraz Wokaliści Studia Piosenki a Wójt i Przewodniczący Rady Gminy złożyli życzenia na Nowy Rok.

Muzyczne powitanie Nowego Roku.

Sobota, 4 stycznia, 16:00, GOK Osie.