31 finał zbiórki przeprowadzimy na ulicach i w miejscowościach gminy oraz z licytacjami w naszym domu kultury.

Dzień wcześniej, w sobotę, 28 stycznia, w Szkole Podstawowej odbędzie się Turniej siatkówki, zapisy drużyn (5 osób) u nas, do czwartku, tj. 26 stycznia.

W niedzielę, 29 stycznia, od rana kwestować będą Wolontariusze w Osiu, Łążku, Tleniu. Stacjonarne puszki naszego sztabu są w nas w GOKu oraz Przystanku Tleń.

Poniżej można zobaczyć zdjęcia przedmiotów, które będą licytowane wieczorem w niedzielę, od 18:00, u nas w GOKu.

Do zobaczenia 29 stycznia 2023!

Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci. 

Jak wynika z najnowszych badań, w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Prawie połowa zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 milionów), a w populacji do 5. roku życia sepsa była przyczyną 2,9 miliona zgonów.

Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia – optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń – umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami. 

W ramach 31. Finału WOŚP planuje kupić: 

  • urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF,
  • analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności,
  • analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego,
  • zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych,
  • systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń,
  • komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych.

A poniżej zdjęcia fantów, które będą licytowane: