Ostatnia część widowiska „1 8 4 2„. Pokaz w sali widowiskowej, w reżimie sanitarnym, w godzinach: 17:00, 18:00.