Ostatnia część widowiska “1 8 4 2“. Pokaz w sali widowiskowej, w reżimie sanitarnym, w godzinach: 17:00, 18:00.