Instytucja zachowku w polskim prawie spadkowym” – notariusz Jakub Rawicki.

3 marca, 17:00, GOK Osie.

|||::
Gminny Ośrodek Kultury w Osiu