Zajęcia z aerobiku, w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prowadzenie: Elżbieta Kurek.