Premierowe pokazy spektaklu grup iAMOS, w reżimie sanitarnym, w godzinach: 16:00, 17:00, 18:00.