Soliści Studia Piosenki Andrzeja Żółkosia, emisja na naszym profilu facebookowym: https://www.facebook.com/gminny.kulturyosie