Zajęcia dla młodszych dzieci, w tym tych kontynuujących naukę.
|||::
Gminny Ośrodek Kultury w Osiu