15.50-16.35 – BlueSky (dawna grupa iAMOS Maluchy),

16.45-17.30 – MagicPower (dawna grupa iAMOS KIDS),

17.40-18.40 – WeRock (dawna grupa iAMOS Junior).

|||::
Gminny Ośrodek Kultury w Osiu