Inauguracja Zielonego Targu w Tleniu, stoiska promocyjne.