Wyjątkowo na placu przy Przystanku Tleń i przy zachowaniu środków ostrożności (odległość, maski, rękawiczki).