Spotkanie okolicznościowe, z okazji 55-lecia działalności Ligi Kobiet Polskich w Osiu.
|||::
Gminny Ośrodek Kultury w Osiu