Z udziałem dzieci i młodzieży ze Studia Piosenki Andrzeja Żółkosia.