Przygotowany przez Warsztat Kreatywnego Rozwoju. Odbędzie się w grupach wiekowych.