Lokalna Grupa Działania zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.