Badania mammograficzne.

09:00-17:00, przy budynku GOK Osie.

|||::
Gminny Ośrodek Kultury w Osiu