Kadeci – grupa dzieci z klas 6.
|||::
Gminny Ośrodek Kultury w Osiu