Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym – założenie IPD.
|||::
Gminny Ośrodek Kultury w Osiu