Porada grupowa: „Motywacja podstawą do zmiany obecnej sytuacji zawodowej”.
|||::
Gminny Ośrodek Kultury w Osiu