16:00 – Tleń, przy tablicy upamiętniającej Zdzisława “Żelaznego” Badochę – Warta Honorowa, złożenie wiązanek, zapalenie zniczy.

17.00 – Osie, kościół parafialny – Msza Święta w intencji Żołnierzy Niezłomnych.