Grupa skupiona wokół Pani Szeflińskiej.
|||::
Gminny Ośrodek Kultury w Osiu