Zajęcia zespołu dziecięco-młodzieżowego prowadzi Marta Sokołowska.