Wokalny zespół dziecięcy pod kierunkiem Marty Sokołowskiej.
|||::
Gminny Ośrodek Kultury w Osiu