Wspólne spotkanie grupy Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Klubu Seniora „Osiacy„, Ligi Kobiet Polskich.
|||::
Gminny Ośrodek Kultury w Osiu