Wspólne spotkanie grupy Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Klubu Seniora “Osiacy“, Ligi Kobiet Polskich.
|||::
Gminny Ośrodek Kultury w Osiu