Przewodniczący Rady Gminy Osie informuje, że w dniu 29 września 2022 r.  o godz. 15.30 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy  Osie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych

5. Informacja Wójta Gminy

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2022 rok;

b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2022-2026;

7.  Wolne wnioski i dyskusja

8. Zakończenie obrad sesji.

Tekst: www.osie.pl