Prowadzi: Marta Sokołowska.

|||::
Gminny Ośrodek Kultury w Osiu