“Bohaterowie naszej niepodległości” – prof. WSG dr Marek Chamot.