“Alternatywna historia Polski – co by się stało, gdyby losy Polski potoczyłyby się inaczej?” – prof. WSG dr Marek Chamot.
|||::
Gminny Ośrodek Kultury w Osiu