“Geneza i działalność jedynego w Polsce i na świecie Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego” – prof. dr hab. Adam Sudoł. (zajęcia odbędą się w Bydgoszczy).