“Daleka i bliska Słowacja” – mgr Jarosław Jagodziński.
|||::
Gminny Ośrodek Kultury w Osiu