Temat wykładu: “Niepodległość Polski z perspektywy 100 lat” – prof. WSG dr Marek Chamot